ALGEMENE VOORWAARDEN WESLEY’S WITGOED

§ 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

§ 2 Sluiten van overeenkomst

 1. U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button "toevoegen aan winkelwagen" in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze handelsvoorwaarden en de button “Bestelling voltooien” hebt aangeklikt. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met Wesley’s Witgoed op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen.
 2. Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling vermeld. De Algemene Voorwaarden zijn u tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden ter inzage. Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.
 3. Wesley’s Witgoed kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op uw rekening.

§ 3 Beschikbaarheid en levering van producten

 1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan onverwijld per e-mail informeren.
 2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan streeft Wesley’s Witgoed ernaar om binnen 24 uur te leveren op het door u aangegeven adres na binnenkomst van uw bestelling.
 3. Bij bezorging wordt het door u bestelde product of de door u bestelde producten afgeleverd tot begane grond. Andere etages behoren niet tot de mogelijkheden.

§ 4 Prijs

 1. Alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd zijn, zijn onder voorbehoud van zetfouten.
 2. Daarnaast bezorgen wij gratis binnen een straal van 25 kilometer vanaf Wesley’s Witgoed te Grootebroek. Buiten deze straal berekenen wij verzendkosten.

§ 5 Betalingsmogelijkheden

 1. U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:
  • Contant aan de bezorger.
  • Overboeken; het verschuldigde totaalbedrag overmaken via bankrekening. Het kan tot enkele dagen duren voordat het geld wordt overgeboekt. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid. Ons ABN-Amro rekeningnummer is 50.38.72.342 t.n.v Wesley's witgoed. Vermeld bij uw overboeking altijd een ordernummer.
 2. Denkt u eraan dat op grond van uw, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.
 3. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten eigendom van Wesley's Witgoed.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Wesley’s Witgoed levert producten in goed functionerende staat. Indien het geleverde product, bij levering, niet overeenkomt met de gemaakte afspraken (bij schade door bezorging en/of een onverhoopt defect), is Wesley’s Witgoed aansprakelijk. In dit geval zal Wesley’s Witgoed binnen een redelijke termijn het product naar behoren herstellen of vervangen.
 2. Bij de aanschaf van het product kan het altijd mogelijk zijn dat er, vooraf aan de koop, al sprake is van lichte beschadigingen. Hetzij lichte fabrieksschade en of lichte gebruiksschade/gebruikssporen. Wesley’s Witgoed kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van de klant.
 3. Wesley’s Witgoed is nimmer aansprakelijk voor welke vorm van schade ingeval van schade en slijtage door toedoen en of gebruik van de klant.
 4. Wesley’s Witgoed is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de kant van Wesley’s Witgoed.
 5. Indien Wesley’s Witgoed om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.
 6. Aan, door medewerkers van Wesley’s Witgoed gedane uitingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

§ 8 Garantie

 1. Wesley’s Witgoed biedt u garantie voor het bestelde product of de door u bestelde producten. Hierbij worden de volgende termijnen gehanteerd, waarbij het aankoopbedrag per product graadmeter is:
  • Vanaf € 80.- tot en met € 150.- 1 maand garantie.
  • Vanaf € 150.- tot en met € 300.- 3 maanden garantie.
  • Vanaf € 300.- 6 maanden garantie.
 2. Binnen een straal van 25 kilometer vanaf Wesley’s Witgoed te Grootebroek wordt er een aan huis garantie geboden. Buiten deze straal is deze service niet mogelijk. Voor storingen kunt u zich wenden tot onze werkplaats.
 3. In geval van onderstaande situaties vervalt uw claim op garantie:
  • Indien het product in een vochtige ruimte staat of heeft gestaan.
  • Oneigenlijk gebruik van de machine. Veelvoorkomend hierbij zijn defecte waterpompen ten gevolge van spijkers/schroeven dan wel bh-beugels/knopen etc. en defecte lagers ten gevolge van verkeerde afstelling van het product/centrifugeren met overbelading.
 4. Bij constatering van een gegronde claim op garantie zal Wesley's Witgoed overgaan tot reparatie. Indien reparatie niet leidt tot verhelping van het ongemak zal u een vergelijkbaar product aangeboden worden en dient het retour apparaat ten alle tijden begane grond te staan. In deze biedt Wesley's Witgoed geen geld terug garantie.

§ 9 Cookies

Wesley's Witgoed maakt gebruik van functionele cookies om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over het gebruik van functionele cookies. U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde aanpassen via de instellingen in uw browser.

 • Volledige garantieVolledige garantie
 • Uitstekende serviceUitstekende service
 • Ruime betaalmogelijkhedenBinnen elk budget
 • Snelle bezorgingSnelle bezorging
 • Hoge klantwaarderingHoge klantenwaardering
 • Goedkoop witgoedGoedkoop witgoed